Dzielnicowi KPP w Bochni

Dzielnicowi

st. sierż. radosław krokosz

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu nr 1:

Zdiagnozowane zagrożenie: Gromadzenie się osób które spożywają napoje alkoholowe, używają słów nieprzyzwoitych, zaśmiecają miejsce publiczne, a ponadto zakłócają ciszę i porządek publiczny poprzez krzyki i głośne rozmowy.

Miejsce:  Bochnia ul. Rynek, wnęka obok Muzeum
 

Zakładany cel:  Zminimalizowanie ilości wykroczeń popełnianych przez młodzież i osoby dorosłe 

Działania:  Kontrole o różnych porach dnia, a szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych, prowadzenie rozmów z mieszkańcami podległej dzielnicy, spotkania z kierownictwem sklepów sprzedających napoje alkoholowe

Współpraca:  Straż Miejska, Urząd Miasta Bochnia, Sklep HITPOL, Sklep Społem LUX, Sklep Społem Delikatesy
 

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od dnia 01.02.2024 do 31.07.2024 roku

 

Rejon działania: 
BOCHNIA, REJON nr 1 ul. Armii Krajowej, Benesza, Bernardyńska, Biała, Brodzińskiego, Bukowskiego, Campi, Czackiego, Czerwieniec, Pl. Ks. Czaplińskiego, Dominikańska, Fiszera, Gadowskiego, Gołębia, Górników, Kazimierza Wielkiego, Kiernika, Pl. Św. Kingi, Kościuszki, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, Matejki, Mickiewicza, Nowy Świat, Oracka, Podgórca, Polna, Pachuty, Pl. Pułaskiego, Stasia-ka, Regis, Różana, Rynek, Rzeźnicka, Romana, Samlickiego, Serwina, Solna, Studencka, Sutoris, Szewska, św. Marka, św. Pawła Apostoła, Świętokrzyska, Wąska, Wolnica, Wyspiańskiego, Za Szybem, Zaułek Św. Mikołaja.
Numer pokoju: 
12A
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606847246
 

mł. asp. damian szabat

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 2:

Zdiagnozowane zagrożenie:
W rejonie sklepu spożywczego „Ulka” w Bochni przy ulicy Kurów 79 oraz terenu sąsiadującego  tj. plac zabaw, boisko sportowe, przystanek autobusowy  dochodzi do grupowania się osób, którzy łamią przepisy Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i  Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, wulgarnie  się zachowują, jak również zaśmiecają  w/w teren , do powyższych zajść dochodzi w różnych porach dnia. Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłaszanych przez mieszkańców problemów oraz z posiadanego rozpoznania własnego

Miejsce:
Bochnia ul. Kurów 79, plac zabaw boisko sportowe, przystanek autobusowy

Zakładany cel:
Ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu oraz popełnianych przy tym wykroczeń porządkowych szczególnie uciążliwych dla okolicznych mieszkańców

Działania:
* kontrole oś Kurów w czasie obchodu dzielnicy

*powiadomienie Straży Miejskiej

* dyslokacja służb Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KPP w Bochni

Współpraca:
Straż Miejska, Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP Bochnia , Przewodnicząca os Kurów .

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od dnia 1.02.2024r. do 31.07.2024r.

 

Rejon działania: 
BOCHNIA, REJON nr 2 ul. Andrusikiewicza, Bujaka, Czyżewicza Dąbrowskiego, Dembowskiego, Dębnik, Dołuszycka, Gipsowa, Goslara, Górska, Grabskiego, Gródek Wójtowski, Hoszarda, Kącik , Kolanowska, Wacława Korty, Krzyżaki, Ks. Władysława Kuca, Kurów, Kwiatkowskiego, Leśna, Maissa, Nad Babicą, Niwickiego, Pagórek, Parkowa, Rataja, Rydla, Sądecka, Serafińskich, Sienkiewicza, Skoczylasa, Sondla, Spiska, Strzelecka, Pl. Turka, Tadeusza Lecha, Węgierska, Widok, Wiśnicka, Witosa, Zdzisława Włodka, Wybickiego, Uzbornia, Zalesie Dolne, Michała Żółkiewicza.
Numer pokoju: 
12A
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606847928

 

asp. szt. Mirosław Mikulski

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 3:

Zdiagnozowane zagrożenie:
Zaśmiecanie terenu dostępnego dla publiczności oraz używa w miejscu publicznym słów uważanych za nieprzyzwoite, wulgarne  to jest wykroczenia z 145 KW oraz 141 KW.

Miejsce:
Teren usytuowany pomiędzy cmentarzem Św. Rozalii, a Zespołem Szkół numer 1 „Mechanik” w Bochni na ul. Windakiewicza.

Zakładany cel:
Wyeliminowanie niewłaściwego zachowania się osób dopuszczających się wykroczeń z art. 145 KW oraz 141 KW. Skuteczność prowadzonych działań oceniane głównie będzie poprzez zbieranie informacji od mieszkańców na temat popełniania wykroczeń oraz porównanie ilości interwencji zgłaszanych na Policję przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań w tym rejonie, a także porównanie ilości ujawnionych wykroczeń.

Działania:
Pisemne powiadomienie oraz zorganizowanie spotkania  z kierownictwem Straży Miejskiej celem przekazania założeń, wystąpienie do Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP Bochnia z informacją odnośnie prowadzonych działań i podjęcia przez wymieniony wydział stosownych działań celem osiągnięcia zakładanego celu, pisemne powiadomienie Urzędu Miasta Bochnia o prowadzonych działaniach celem umieszczenia założeń planu priorytetowego na obsługiwanej domenie internetowej, umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na domenie internetowej KPP Bochnia, zorganizowanie spotkania z przewodniczącym Rady Osiedla Windakiewicza celem przekazania założeń podjętych w działaniach priorytetowych, kontrola w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych oraz popołudniowo-wieczornych wskazanego rejonu, prowadzenie rozmów z mieszkańcami Os. Windakiewicza na temat kierowania informacji do dzielnicowego odnośnie osób popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie, reagowanie na opisane wykroczenia stosując środki oddziaływania poza karnego, postępowanie mandatowe oraz sporządzając dokumentację do Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji celem sporządzenia wniosków o ukaranie, a w stosunku do osób nieletnich występowanie do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Bochni z wnioskami o zastosowanie środków wychowawczych z związku z demoralizacją nieletniego, zorganizowanie spotkania z kierownictwem i obsługą sklepu Intermarche celem zapoznania z prowadzonymi działaniami oraz przypomnienia zasad sprzedaży wyrobów tytoniowych, zorganizowanie spotkania z dyrekcją ZS nr 1 celem przekazania informacji o prowadzonych działaniach priorytetowych                                                                              

Współpraca:
Straż Miejska w Bochni, Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP Bochnia, Przewodniczący Rady Osiedla Niepodległości, Kierownictwo Intermarche ul. Windakiewicza w Bochni , Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Bochni

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 01.02.2024 r. planowane zakończenie 31.07.2024 r.

Rejon działania: 
BOCHNIA, REJON nr 3 ul. Gen. Czumy, Gen. Jakubowskiego, Legionów Polskich, Mollo, Serugi, Turkowskiego, oś. Windakiewicza, ul. Windakiewicza.
Numer pokoju: 
12A
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606846194
 

st. asp. paweł piotrowicz

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 4

Zdiagnozowane zagrożenie:

zaczepianie dzieci i młodzieży
 

Miejsce: boisko orlik ul. Rejtana
 

Zakładany cel: spadek 50%
 

Działania: kontrole, spotkania
 

Współpraca: Urząd Miasta, Straż Miejska
 

Zakładany czas realizacji: 01.02.2024-31.07.2024
 

Rejon działania:            

BOCHNIA, REJON nr 4 ul. Adolfa Mitery, Mjr. Bacy, Birków , Brzozowa, Chodenicka, Filipa Szewczyka, Garncarska, Gazowa, Goczałkowskich, Graniczna, Grodeckiego, Hutnicza, Korbońskiego, Karasia, Karolina, Karosek, Kręta, Krótka, Krzyżanowicka, Lipie, Łany, Na Buczków, Na Kąty, Partyzantów, Piotrowicza, Popka, Proszowska, Ptaśnika, Rejtana, Składowa, Smyków, Staszica, 20-go Stycznia, Tischnera, Trinitatis, Wąwóz, Wodociągowa, Wygoda, Volkmara, Żeromskiego.

                           

Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606847922
 

asp. szt. Marcin Włodek

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 5:

Zdiagnozowane zagrożenie:

Wzdłuż chodnika przy blokach numer 61 i 65 na ul. Św. Leonarda w Bochni zlokalizowane są ławki służące przechodniom i mieszkańcom osiedla do wypoczynku na świeżym powietrzu.  W rejonie tych ławek dochodzi do gromadzenia się osób z środowiska pijackiego i kryminogennego  oraz młodzież głównie z terenu osiedla. Osoby z wskazanego środowiska przebywając w tym rejonie   wspólnie spożywają napoje alkoholowe, zaśmiecają  teren chodnika stanowiący część publiczną ogólnodostępną a także dopuszczają się niszczenia mienia co jest powodem skarg mieszkańców. Podczas spotkań w tym rejonie dochodzi do nagminnego łamania  przepisów dotyczących  art. 43 ust 1 i 2 UOWTPA, art. 51 Kw, art. 124 Kw,  art. 140 Kw, 141 Kw, 143 Kwi 145 Kw. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, niszczenie mienia,  zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, zgorszenie przechodniów,  oraz osób starszych i dzieci przechodzących w tym rejonie, które są zbulwersowane takim zachowaniem. Ponadto przebywanie w tym rejonie osób z środowiska kryminogennego sprzyja możliwości powstawania  zdarzeń  kryminalnych gdyż teren ten w godzinach wieczorowo-nocnych jest słabo oświetlony. W celu eliminacji takiego stanu rzeczy należy  kontrolować wskazany rejon, zdecydowanie działać w stosunku do osób naruszających porządek prawny, poprzez  nakładanie mandatów karnych i sporządzanie dokumentacji do wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bochni. W wskazanym rejonie należy również prowadzić rozmowy profilaktyczne ukierunkowane w stronę dbania o mienie wspólne oraz stosowanie się do ogólnie obowiązujących norm społecznych dotyczących właściwego zachowania, w tym nie niszczenia mienia wspólnoty. Źródłami informacji o naruszeniach porządku prawnego stanowiącymi podstawę diagnozowania zjawiska i oczekiwań społecznych, będą mieszkańcy osiedli przy ul. Św. Leonard  w Bochni oraz członkowie wspólnot mieszkaniowych,  zarządu osiedla Słoneczne związani z przedstawionym problemem i zamieszkujący w rejonie działania priorytetowego, Radni Miasta.

Miejsce:
32- 700 Bochnia, ul. Św. Leonarda , chodniki oraz ławki przy blokach 61 i 65

Zakładany cel:    

Wyeliminowanie zjawiska niewłaściwego zachowania osób które dopuszczają się  opisanych wykroczeń, uciążliwych dla lokalnej społeczności oraz osób korzystających z terenu przyległego. Problem wielkości procederu i skuteczności walki z nim oceniany będzie poprzez porównanie ilości interwencji zgłaszanych na Policję przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań w tym rejonie, oraz na podstawie informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się młodzieży, elementu pijackiego i kryminogennego. Brana pod uwagę będzie również ilość popełnianych w rejonie bloków 61 i 65 przy ul. Św. Leonarda w Bochni,- ilość przestępstw i wykroczeń oraz  porównanie ilości zaistniałych zdarzeń do ilości ujawnionych przez Policję.

Działania:

 • Zorganizowanie spotkania z Strażą Miejską celem podjęcia wspólnych działań profilaktyczno – wychowawczych;  
 • Prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat kierowania informacji do dzielnicowego odnośnie osób popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie;                                   
 • bezwzględne reagowanie na opisane wykroczenia stosując środki oddziaływania poza karnego, postępowanie mandatowe oraz sporządzając dokumentację do Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji celem sporządzenia wniosków o ukaranie a w stosunku do osób nieletnich występowanie do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Bochni z wnioskami o zastosowanie środków wychowawczych w związku z demoralizacją nieletniego.         
 • prowadzenie rozmów profilaktycznych, informujących o negatywnych skutkach nadużywania alkoholu podczas prowadzonych interwencji co do osób z środowiska pijackiego  
 • Sukcesywne wielokrotne, prewencyjne kontrole w rejonie bloku numer 61 i 65 przy ul. Św. leonarda w Bochni, w terenie bezpośrednio przyległym   pod kątem osób które się tam gromadzą w celu spożywania alkoholu, niszczenia mienia pochodzących z środowisk kryminogennych   
 • Zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim 
 • Zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym termin
 • Rozmowy profilaktyczne, informujące prowadzone z personelem przyległych  sklepów odnośnie nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • Poinformowanie o rejonie zagrożonym kierownika Ogniwa-Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Bochni celem uwzględnienia zwiększenia kontroli służb prewencyjnych w tym rejonie

 

Współpraca:

- Przewodniczący Rady Osiedla

-Członkowie Zarządu i Rady Osiedli mieszkaniowych

-Mieszkańcy bloków 65 i 61 ul. Św. Leonarda

-Straż Miejska w Bochni

-Wydział Prewencji KPP Bochnia- Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

-Urząd Miasta Bochnia

-Właściciele, kierownictwo, pracownicy pobliskich sklepów

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2023 roku lub od 1.02.2023 do 31.07.2024 roku

 

Rejon działania: 
BOCHNIA, REJON NR 5 ul. Bracka, Bielawskiej, Brzeska, Galasa, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Kowalska, Kraszewskiego, Krzeczowska, Langera, Św. Leonarda, Niecała, Okulickiego, Podedworze, Pod Lipką, Poniatowskiego, Solna Góra, Storynka, Trudna, Więźniów Oświęcimia, Wojska Polskiego.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
604895569
 

mł. asp. dominik bijota

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 6:

Zdiagnozowane zagrożenie:

W Bochni na ul. Brzeźnicka w rejonie sklepu Delikatesy Centrum dochodzi do wykroczeń związanych z spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem a także zakłóceń ładu i porządku publicznego zwłaszcza w weekendy. Sytuacja ta powtarza się bardzo często głównie w okresie weekendu, a także w tygodniu szczególnie w okresie letnim przez niezidentyfikowane osoby, prawdopodobnie mieszkańców pobliskiego osiedla

 

Miejsce:

Bochnia ul. Brzeźnicka rejon sklepu Delikatesy Centrum
 

Zakładany cel:

Ograniczenie łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz  art. 51 KW, 145 KW.
 

Działania:

Kontrola wskazanego miejsca przez patrole umundurowane

Działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie osób o odpowiedzialności prawnej.

Współpraca z UM Bochnia, kontrola MKRPA pod katem przestrzegania przepisów prawa
 

Współpraca:

Straż Miejska w Bochni

Urząd Miasta Bochni ( Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )

Mieszkańcy ul. Brzeźnickiej

Przedstawiciel zarządu oś św. Jana w Bochni

Pracownicy i właściciel sklepu
 

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie  od dnia 1.02.2024r. do 31.07.2024r.

Rejon działania: 
BOCHNIA; REJON nr 6 ul. Brzeźnicka, Dębcza, Floris, Gazaris, Pl. Gazaris, Gąsiorka, Hillenbranda, Św. Jana, Konfederatów Barskich, Krasińskiego, Krzęczków, Łopianka, Łychów, Modrzejewskiej, Murowianka, Myśliwska, Ogrodowa, Płk. Osiki, Pisza, Przysieki, Św. Urbana, Warzelnicza, Pl. B. Wstydliwego, Ks. Wójtowicza.
Numer pokoju: 
12B
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606846129
 

asp. Mariusz Cholewa

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania:

Zdiagnozowane zagrożenie:
W  miejscowości Pogwizdów  na drodze powiatowej K2082 Kierujący pojazdami jadać od strony miejscowość Zawada przy spowalniaczy drogowym nie stosują się do oznakowania poziomego (Znak P-4 "linia podwójna ciągła") oraz oznakowani pionowego (Znak C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku").

Miejsce:
W  miejscowości Pogwizdów  na drodze powiatowej K2082 Kierujący pojazdami jadać od strony miejscowość Zawada.

Zakładany cel:
Ograniczania niewłaściwego zachowania osób dopuszczających się niezgodnego

z przepisami prawa zachowania.

Działania:
Kontrole miejsca zagrożonego.

Spotkanie z sołtysem miejscowości Pogwizdów i spotkania  ze społecznością lokalna.

Współpraca:
Sołtys miejscowości Pogwizdowa, WRD KPP Bochnia, Mieszkańcy miejscowości Pogwizdowa.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 do31.07.2024 roku

Rejon działania: 
GMINA BOCHNIA, REJON nr 7 miejscowości Buczyna, Brzeźnica, Grabina, Gorzków, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie, Pogwizdów, Zawada, Wola Nieszkowska.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
604892587
 

mł. asp. MIECZYSŁAW ALBIN

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 8:

Zdiagnozowane zagrożenie:
W rejonie sklepu dochodzi do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem, a także zakłóceń ładu i porządku publicznego w czasie weekendów

Miejsce:
Sklep „DINO” pod adresem 32-744 Siedlec nr 280.

Zakładany cel:

Wyeliminowanie niewłaściwego zachowania osób dopuszczających się niezgodnego
z przepisami prawa zachowania i popełniających opisane wykroczenia, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców jak również innych osób dokonujących  zakupów w wymienionym sklepie. 

Działania:
Kontrole wskazanego rejonu, zdecydowane działania w stosunku do osób naruszających porządek prawny poprzez nakładanie mandatów karnych i sporządzanie dokumentacji do wniosków o ukaranie do Sądu rejonowego w Bochni jak również kierowanie wystąpień do GKRPA dla osób notorycznie nadużywających alkohol. 

Współpraca:
Urząd Gminy, Rada, Parafia, Sołtys, właściciel sklepu.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie od 1.02.2024 do 31.07.2024 roku

Rejon działania: 
GMINA BOCHNIA, REJON nr 8 miejscowości Chełm, Dąbrowica, Gierczyce, Łapczyca, Moszczenica, Nieszkowice Małe, Siedlec, Stradomka.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606846143
 

sierż. szt. Marcin Wojkowski 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania 9: 

Zdiagnozowane zagrożenie:
Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz młodzieży z uwagi na duży asortyment a co za tym idzie spożywanie alkoholu oraz zaśmiecane. Nadmienić należy, że w niedalekim sąsiedztwie znajduje się również placówka Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z niepełną sprawnością. W godzinach wieczornych w rejonie tym dochodzi do gromadzenia się młodzieży zarówno gimnazjalnej jak i ponadgimnazjalnej. Ponadto w sąsiedztwie usytuowane są przedsiębiorstwa oraz zakłady pracy gdzie osoby po skończonej pracy po zakupie alkoholu, głównie w postaci piwa, udają się na teren opisywanej posesji celem jego spożycia. Osoby te po spożyciu alkoholu dokonują zniszczeń mienia wchodzącego w skład tego obiektu jak również zaśmiecają teren poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu oraz artykułach spożywczych jak również załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne

Miejsce:
32-700 Proszówki 137, rejon sklepu „Żabka”

Zakładany cel:
W celu ograniczenia takiego stanu rzeczy należy kilka razy dziennie kontrolować wskazany rejon i poprzez swoją obecność w tym rejonie oddziaływać prewencyjnie. W przypadku braku poprawy takiego stanu rzeczy podjąć zdecydowane działania w stosunku do osób naruszających porządek prawny poprzez legitymowanie, stosowanie poza karnych środków oddziaływania poprzez pouczanie a w dalszej kolejności nakładanie mandatów karnych i sporządzanie dokumentacji do wniosków o ukaranie do Sądu.

Działania:

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat kierowania informacji do właściwego miejscowo dzielnicowego oraz zgłaszania interwencji dyżurnemu KPP w Bochnia odnośnie osób popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie.

Współpraca:
Zorganizowanie spotkania z sołtysem miejscowości Proszówki celem zapoznania  z realizacją działania oraz rozpropagowania go wśród mieszkańców Proszówek, podjęcia wspólnych działań Zorganizowanie spotkania z pracownikami oraz osobami zarządzającymi sklepem spożywczym celem przekazania instruktarzu na temat zachowania w przypadku zaobserwowania w/w zjawisk.

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia od 1.02.2024 do 31.07.2024 roku

 

Rejon działania: 
GMINA BOCHNIA, REJON nr 9 miejscowości Proszówki, Damienice, Cikowice, Baczków.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 250
Telefon komórkowy: 
606846298
 

mł. asp. Jakub Węgrzyn

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 10:

Zdiagnozowane zagrożenie:

Bogucice rejon sklepu „DINO”. W wymienionym rejonie według zgłoszeń lokalnej społeczności w godzinach wieczorowo-nocnych  dochodzi do grupowania się  młodzieży, która zakłóca spokój i porządek publiczny, dochodzi również do zaśmiecania wspomnianego terenu poprzez nieprawidłowe zachowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Miejsce:
Bogucice 217  sklep „Dino”

Zakładany cel:

Wyeliminowanie lub spadek zaistniałego zjawiska, popełnianych wykroczeń  wyrażany procentowo do okresu poprzedniego.
 

Działania:

 • bezwzględne reagowanie na opisane wykroczenia stosując środki oddziaływania poza karnego, postępowanie mandatowe oraz sporządzając dokumentację do Zespołu
  ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KPP Bochnia celem sporządzenia wniosków
  o ukaranie .Wykroczenia porządkowe ujawnione we skazanym rejonie
  w szczególności zaśmiecanie art. 145 kw, spożywanie alkoholu art. 43 u.w.t.p.a, a także wykroczenia z art. 51 KW;  t
 • kierowanie wystąpień do GKRPA 
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Bochnia
 • umieszczenie informacji na domenie Gminy Bochnia
 • poinformowanie kierownika OPI KPP Bochnia
 • spotkanie z sołtysem miejscowości Bogucice
 • spotkanie z kierownikiem sklepu  Dino
 • spotkanie z członkami GKRPA  przy UG Bochnia
 • spotkania  ze społecznością lokalna w trakcie zebrań sołeckich

Współpraca:
1) sołtys miejscowości Bogucice

2) kierownik sklepu  „Dino”

3) mieszkańcy miejscowości  Bogucice

4) członkowie GKRPA

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2023 roku lub od 1.02.2023 do 31.01.2024 roku

Rejon działania: 
GMINA BOCHNIA, REJON nr 10 miejscowości, Bessów, Bogucice, Cerekiew, Gawłów, Krzyżanowice, Majkowice, Ostrów Szlachecki, Słomka, Stanisławice, Zatoka.
Numer pokoju: 
12
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 272
Telefon komórkowy: 
606846791
 

 


mł. asp. MARCIN POKRZYWA

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 11: 

Zdiagnozowane zagrożenie:
W rejonie budynku OSP oraz budynku Gminnej Biblioteki w Rzezawie dochodzi do grupowania młodzieży, która dopuszcza się zniszczeń w tym dewastacji drzwi oraz pomieszczeń użyteczności publicznej w godzinach popołudniowo wieczornych.  Skutkiem tego jest widoczne zaśmiecenie  schodków przy Gminnej Bibliotece  jak również w ostatnim czasie doszło do dewastacji pomieszczenia za budynkiem OSP Rzezawa.

Miejsce:
Rzezawa, ul. Kościelna – rejon budynku OSP i Biblioteki

Zakładany cel:
Ograniczenie zachowania osób dopuszczających się niewłaściwego zachowania i popełniających opisane wykroczenia, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców korzystających z Gminnej Biblioteki oraz korzystających z pomieszczenia za budynkiem OSP.  Problem niewłaściwego zachowania się młodzieży oceniany będzie poprzez porównanie ilości zgłoszeń od mieszkańców przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań w tym rejonie, oraz zbieraniem informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się młodzieży i popełniania wykroczeń, oraz porównanie ilości ujawnionych wykroczeń. Zdecydowanie działać w stosunku do osób naruszających porządek prawny oraz niewłaściwego zachowania młodzieży dopuszczających się opisanych wykroczeń, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Działania:
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości Rzezawa, zgłaszanie informacji do dzielnicowego

Współpraca:
1. Sołtys miejscowości Rzezawa Rober Świercz ( rozpropagowanie wśród mieszkańców informowanie  na temat realizacji działania, jego celach oraz zaistniałych problemach).                                                          

2. Mieszkańcy miejscowości Rzezawa- informowanie o sytuacjach łamania przepisów prawa             

3. Kierownik Gminnej Biblioteki w Rzezawie Marta Wiater.                                                                                                          

4.  Urząd Gminy Rzezawa( celem umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy)     

5. Prezes OSP Rzezawa                                                                                                                             

6. Osoby zaufane mające informacje na temat przebywania osób w rejonie OSP, Gminnej Biblioteki oraz kto dopuszcza się zaśmiecania, dewastacji w wymienionym rejonie.                                                          

7. Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne KPP Bochnia- kontrola terenu sklepu w trakcie przejazdu przez Gminę Rzezawa          

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 01.02.2024 do 31.07.2024r.

Rejon działania: 
GMINA RZEZAWA, REJON nr 11 miejscowości Rzezawa, Krzeczów, Łazy.
Numer pokoju: 
12B
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 272
Telefon komórkowy: 
606846437
 

 


mł. asp. DAMIAN SUDER

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania 12:

Zdiagnozowane zagrożenie:
W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Borek w godzinach popołudniowo-wieczornych  dochodzi do zaśmiecania, spożywania alkoholu. Skutkiem tego jest widoczne zanieczyszczenie pobliskiego terenu, oraz zgłoszenia mieszkańców w tym potwierdzone oznaczenie w Krajowej Mapie Zagrożeń

Miejsce:
Rejon Sklepu Spożywczego w miejscowości Borek 145

Zakładany cel:
Wyeliminowanie niewłaściwego zachowania osób popełniających opisane wykroczenia, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Problem niewłaściwego zachowania się osób oceniany będzie poprzez porównanie ilości ujawnionych wykroczeń przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań Zakładany cel będzie również realizowany po przez zbieranie informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się osób popełniających wykroczenia.

Działania:
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat kierowania informacji do dzielnicowego oraz zgłaszania interwencji Dyżurnemu KPP w Bochnia odnośnie osób popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

bezwzględnie reagowanie na opisywane wykroczenia stosując środki oddziaływania poza karnego, postępowanie mandatowe oraz sporządzanie dokumentacji Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji celem sporządzenia wniosku o ukaranie,                     

 Współpraca:
Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne KPP Bochnia

Sołtys m. Borek

Kierownik Sklepu Spożywczego

Powiadomienie Urzędu Gminy Rzezawa

 

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie  od 01.02.2024 do 31.07.2024 roku

 

Rejon działania: 
GMINA RZEZAWA, REJON nr 12 miejscowości Borek, Bratucice, Buczków, Dąbrówka, Dębina, Jodłówka, Ostrów Królewski; Okulice.
Numer pokoju: 
12B
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 272
Telefon komórkowy: 
606846337
 

 


asp. marcin dudziak

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania rejonu 13:

Zdiagnozowane zagrożenie:
W miejscowości Drwinia znajduje się sklep spożywczy „Delikatesy Centrum”. W tej placówce oprócz artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej sprzedawany jest również alkohol oraz produkty tytoniowe.  Sklep usytuowany jest na posesji Drwinia 241. Na podstawie otrzymywanych od kierownictwa sklepu informacji jak również własnej wiedzy stwierdza się, że miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz młodzieży z uwagi na duży asortyment a co za tym idzie dochodzi tam do gromadzenia się osób,  spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

Miejsce:
Sklep Delikatesy Centrum Drwinia 241

Zakładany cel:
Ograniczenie zachowania osób dopuszczających się niewłaściwego zachowania i popełniających opisane wykroczenia, które są bardzo   uciążliwe dla mieszkańców robiących zakupy jak również wpływają negatywnie na środowisko.  Problem niewłaściwego zachowania się młodzieży oceniany będzie poprzez porównanie ilości zgłoszeń od mieszkańców przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań w tym rejonie, oraz zbieraniem informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się młodzieży i popełniania wykroczeń, oraz porównanie ilości ujawnionych wykroczeń. Zdecydowanie działać w stosunku do osób naruszających porządek prawny oraz niewłaściwego zachowania młodzieży dopuszczających się opisanych wykroczeń, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Problem niewłaściwego zachowania oceniany będzie poprzez porównywanie ilości wykroczeń przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań  w tym rejonie oraz zbieranie informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się młodzieży i popełniania wykroczeń.

 

Działania:
Zdecydowanie działać w stosunku do osób naruszających porządek prawny oraz niewłaściwego zachowania młodzieży dopuszczających się opisanych wykroczeń, które są bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Problem niewłaściwego zachowania oceniany będzie poprzez porównywanie ilości wykroczeń przed i po wprowadzeniu wzmożonych działań  w tym rejonie oraz zbieranie informacji od mieszkańców na temat gromadzenia się młodzieży i popełniania wykroczeń.

 

Współpraca:
1) Kierownik i personel sklepu spożywczego „Delikatesy Centrum” w Drwini– ograniczenie sprzedaży alkoholu.

2) Mieszkańcy miejscowości Drwinia- informowanie o sytuacjach łamania przepisów prawa

3) Sołtys miejscowości Drwinia, Pan Tadeusz Zegiel (rozpropagowanie wśród mieszkańców informowanie  na temat realizacji działania, jego celach oraz zaistniałych problemach).                                                                                                            

4) Urząd Gminy Drwinia (celem umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy) .                                                                                                      

5) Osoby zaufane mające informacje na temat kto spożywa alkohol oraz kto dopuszcza się zaśmiecania w wymienionym rejonie.

6) Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne KPP Bochnia- kontrola terenu sklepu w trakcie przejazdu przez Gminę Drwinia 

Zakładany czas realizacji:
Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku

 

Rejon działania: 
GMINA DRWINIA, REJON nr 13 miejscowości Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona.
Numer pokoju: 
12B
Telefon stacjonarny: 
47 83 23 272
Telefon komórkowy: 
606846329
E-mail: 
 
 
 
Wskazane działania priorytetowe policjantów Rewiru Dzielnicowych obowiązują w okresie od 1.02.2024r. do 31.07.2024r.
Powrót na górę strony