Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny – spotkanie z uczniami w Nieszkowicach Wielkich