Kraków. Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony Policjant”

Kraków. Uroczyste wręczenie odznak „Zasłużony Policjant”

13 października 2016 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony Policjant” oraz przyznania nagród za wzorowe wykonywanie zadań i zaangażowanie w służbie oraz poza nią.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Tomasz Miłkowski w asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Roberta Strzeleckiego odznaczył 55 policjantów garnizonu małopolskiego. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego policjanci otrzymali odznaki ”Zasłużony Policjant”. Srebrną odznaką  uhonorowano 4 funkcjonariuszy natomiast odznaką brązową - 51. Ponadto za wzorowe wykonywanie zadań oraz zaangażowanie w służbie i poza nią nagrodzonych zostało 6 policjantów z Oddziału Prewencji Policji KWP w Krakowie.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasz Miłkowski pogratulował zgromadzonym dotychczasowych osiągnięć, oraz życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Na uroczystości odznaki odebrali również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni: komisarz Maksymilian Wyrobek oraz aspirant sztabowy Fabian Kruk.