KP Nowy Wiśnicz

Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu


adres: ul. Rynek 12, 32-720 Nowy Wiśnicz

Recepcja czynna w godz. 7.30 - 15.30
 
 
 
 
 
Kierownictwo
 


komendant:  asp. sztab. Mariusz Mardosz
z-ca komendanta: podkom. Rafał Janiczek 

 

KP w Nowym Wiśniczu swoim działaniem obejmuje teren miasta i gminy Nowy Wiśnicz oraz gminę Lipnica Murowana. Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu oraz Jego Zastępca przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków: w poniedziałki godz. 10.00 - 15.00 

 

 Godziny urzędowania w punktach przyjęć:

 

Trzciana - budynek dawnego posterunku policji - w każdy czwartek od godziny 10:00 do 12:30

Żegocina - budynek dawnego posterunku policji - w każdą środę od godziny 10:00 do 12:30

Łapanów - budynek dawnego posterunku policji - w każdy wtorek od godziny 10:00 do 12:30