Wzrost wykrywalności przestępczości ogólnej i kryminalnej, spadek liczby wypadków i ich ofiar – podsumowano pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni i poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku

Wzrost wykrywalności przestępczości ogólnej i kryminalnej, spadek liczby wypadków i ich ofiar – podsumowano pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni i poziom bezpieczeństwa na terenie Powiatu Bocheńskiego w 2017 roku

W poniedziałek 22.01.2018 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni odbyła się narada roczna, w której udział wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Paweł Dzierżak, Komendant Powiatowy Policji w Bochni inspektor Tadeusz Stachak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bochni podinsp. Robert Dudek oraz funkcjonariusze bocheńskiej Policji.

W trakcie spotkania bocheńscy komendanci przedstawili uczestnikom narady stan bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bocheńskiego, jak również omówili najważniejsze kwestie dotyczące pracy bocheńskich policjantów.

Na uwagę zasługuje wzrost wykrywalności przestępstw, zarówno w ogólnym rozrachunku, jak i tych kryminalnych. Większość założeń Komendy Głównej Policji, mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli zostało zrealizowanych w 100 %, co przełożyło się na wysoki wynik końcowy pracy bocheńskich stróżów prawa.

Zmniejszenie ilości wypadków drogowych i ich ofiar, pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość pod względem bezpieczeństwa na drogach powiatu bocheńskiego. Chwila refleksji należy się jednak zwiększonej ilości osób kierujących na „podwójnym gazie” , których w 2017 roku w porównaniu do roku poprzedniego przybyło o 15. Działania mające na celu zmianę takiego stanu rzeczy podejmowane są codziennie m.in. przez policjantów ruchu drogowego, którzy w 2017 roku przebadali blisko 65000 kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.  

Dzięki ofiarnej służbie poziom bezpieczeństwa w powiecie bocheńskim na tle pozostałych powiatów województwa małopolskiego plasuje się bardzo wysoko, a osiągane przez bocheńskich policjantów wyniki znacząco przyczyniły się do wysokiego miejsca bocheńskiej jednostki wśród wszystkich komend Małopolskiego Garnizonu Policji, za co komendant złożył na ręce kadry kierowniczej serdeczne podziękowania dla wszystkich policjantek i policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni.