Trwają działania „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Trwają działania „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Od poniedziałku 4 września 2017 r. w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w całej Małopolsce rozpoczęły się działania pod kryptonimem „Bezpieczna Droga do Szkoły”.  Działania te potrwają włączenie do piątku 8 września. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidulanych form dowozu do szkół, oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrola autobusów dowożących dzieci do szkoły.   

Działania te w powiecie bocheńskim prowadzone są przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni, w szczególności w pobliżu Szkół Podstawowych,  a mają na celu chronienie najmłodszych dzieci. Policjanci reagują na wszelkie popełniane wykroczenia przez kierujących w pobliżu placówek oświatowych, a także służą pomocą dzieciom w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz uczą dzieci prawidłowego zachowania się na drodze.  Funkcjonariusze promują także akcję „Odblaskowa Szkoła”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.