Święto Policji w KPP Bochnia

Święto Policji w KPP Bochnia

W dniu 28 lipca 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Bochni obchodziła 98 – lecie ustanowienia Policji Państwowej. Z tej okazji o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się uroczysta zbiórka. W obchodach uczestniczyli    m. in. Pan Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Pani Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Pan Józef Mroczek – Wicestarosta Bocheński, Pani Bernadetta Gąsiorek – Przewodnicząca Rady Powiatu, Pani Anna Wojakiewicz – Sekretarz Powiatu, przedstawiciele: samorządów miast i gmin powiatu bocheńskiego, służb mundurowych, instytucji i organizacji współpracujących z Policją w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uroczyste obchody Święta Policji rozpoczęły się w dniu 23 lipca br. Mszą Świętą odprawioną w Bazylice pw. Świętego Mikołaja w Bochni, w której wzięli udział policjanci bocheńskiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym insp. Tadeuszem Stachakiem, a także poczet sztandarowy.

W trakcie uroczystości w dniu 28 lipca zostały wręczone medale, odznaczenia oraz akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

W uznaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent RP Pan Andrzej Duda odznaczył:

- ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

         - Panią Małgorzatę Florek

- SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

         - asp. sztab. Pawła Makarskiego

- BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

         - asp. sztab. Mariusza Mardosza

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak nadał niżej wymienionym policjantom: 

 - SREBRNĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Policjant”:

            - podinsp. Robertowi Dudkowi,

- BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Policjant”:

          - asp. sztab. Robertowi Kicka

          - asp. sztab. Pawłowi Waśniowskiemu.

Ponadto za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak nadał BRĄZOWE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POLICJI:

- Wójtowi Gminy Bochnia Markowi Bzdekowi, oraz

- Wikariuszowi Parafii  Lipnica Murowana ks. Markowi Kuczakowi.

Z okazji Święta Policji awansowanych na wyższe stopnie policyjne zostało 52 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Awans na stopień inspektora Policji otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Tadeusz Stachak

Ponadto awansowanych zostało:

- w korpusie aspirantów – 24 funkcjonariuszy

- w korpusie podoficerów – 20 funkcjonariuszy

- w korpusie szeregowych – 7 funkcjonariuszy.

Ponadto 6 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni odebrało nagrody motywacyjne ze środków finansowych przekazanych przez Wójta Gminy Bochnia Pana Marka Bzdeka, w dowód uznania za zaangażowanie w realizację zadań  na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

Korzystając z okazji, KPP w Bochni zaprasza w szeregi małopolskiej Policji. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, przejrzysta ścieżka kariery,  możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji. Policja  stawia na  ludzi młodych, absolwentów szkół średnich, oraz na osoby z wykształceniem wyższym  szczególnie po kierunkach przydatnych do służby w Policji. 

Preferowani są m.in. kandydaci, posiadający uprawnienia: ratownika albo ratownika medycznego, instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania, czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest prawo jazdy kategorii „A” i „C”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad  rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji http://malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji lub pod numerem telefonu 12 61 54 068. Informacje również można uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109- w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.