Komendant Powiatowy Policji w Bochni zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów na debatę społeczną poświęconą tematyce bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy

Komendant Powiatowy Policji w Bochni zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów na debatę społeczną poświęconą tematyce bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy

Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Mariusz Dymura zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Spotkanie odbędzie się przy udziale władz samorządowych i będzie miało charakter debaty społecznej, której celem jest upowszechnienie i wymiana informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Jeden z punktów debaty poświęcony będzie funkcjonującemu „Punktowi przyjęć interesantów” w Łapanowie, oraz poznaniu opinii i oczekiwań mieszkańców na temat prowadzonych działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego.

Wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie funkcjonowania i działań Policji na terenie Gminy Łapanów z pewnością wpłynie pozytywnie na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy i przebywających na tym terenie gości. 

Debata społeczna odbędzie się w dniu 1 marca 2016 roku o godzinie 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.