Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie.

Założenia Programu
W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna:
obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób z niepełnosprwnościami lub osób niesamodzielnych).
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

KATALOG  ZASOBÓW  POWIATU  W  ZAKRESIE   POMOCY  OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 32-700 Bochnia, ul. Windakiewicza 9/5 tel./faks 14 611-97-40
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej 32-700 Bochnia, ul. Karolina 14F tel. 14611-28-92/93
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32-700 Bochnia ul. Kolejowa 14 tel. 14615-39-10
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Rynek 29, tel 14 612-83-07, fax 14 612-82-37
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wlk. 26 te!. 14611-67-76, 611-67-76, fax 14 611-99-22
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-709 Drwinia 57, tel. 12281-76-02, 281-76-02, fax 12 281-74-10
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-724 Lipnica Murowana 25, Tel. 14 685-23-50, 14 685-23-50, fax 14 685-23-50
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-733 Trzciana 248, tel. 14 613-60-02, fax 14 613-60-0
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21 tel. 14 685-85-55, fax 14 685-86-01
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-740 Łapanów 34, tel. 14 685-39-04,  14 685-39-04, fax 14 685-39-04
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-731 Żegocina 316, tel. 14 613-20-08, fax 14 613-20-08
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego 32-700 Bochnia, ul. Proszowska 1 Tel. 14612-36-55
 • Poradnia Pedagogiczne - Psychologiczna 32-700 Bochnia ul. Dąbrowskiego 1b Tel. 14 612-36-91
 • Miejski Punkt Konsultacyjne - Informacyjny dla Uzależnionych , Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, 32-700 Bochnia, ul. Rynek 1 Tel. 14611-12-90
 • Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Podzamcze 4 Tel. 14612-87-92
 • Punkt konsultacyjny z siedzibą przy GOPS 32-733 Trzciana 248 Tel. 14613-61-22
 • Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, 32-709 Drwinia 57, Tel. 12 28-17-602 lub 28-17-410
 • Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą 32-731 Żegocina ( budynek Urzędu Gminy, pokój nr 21) Tel. 14 613-20-08 wew. 31.
 • Psychologiczny punkt konsultacyjny 32-765 Rzezawa ul. Kościelna 6
 • Psychologiczny punkt konsultacyjny 32-712 Okulice (budynek parafialny)
 • Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „ARKA" 32-700 Bochnia ul. Bernardyńska 14 (siedziba Parafii) Tel. 14611-95-95
 • Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, 32-700 Bochnia ul. Wyspiańskiego 25 (przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Pawła Apostoła), Tel. 14 635-11-17 (wtorki, czwartki od 14.30 do 18.30)

Działania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu bocheńskiego realizuje:

-  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Ośrodek oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną i prawną w sytuacji kryzysu. Kadrę ośrodka stanowią : psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, terapeuci. Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie. Nie potrzeba żadnego skierowania ani innych dokumentów. Zgłaszające się osoby mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Każdy może i ma prawo szukać pomocy !

Kontakt :
Bochnia ul. Karolina 14D
Kontakt telefoniczny : 14 611 28 92
Kom. 500 044 645
e-mail: oik.bochnia@op.pl ; strona internetowa - http://oik-bochnia.pl/

Zapraszamy od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek 8.00 – 19.00
Wtorek 8.00 - 19.00
Środa 8.00 - 19.00
Czwartek 8.00 - 19.00
Piątek 8.00 – 19.00