Petycje KPP w Bochni

 

l.p.  nr sprawy  skan         data złożenia petycji 

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

       przebieg postępowania